Marknadplatser

Vill du boka en marknadplats till Big Wheels eller Savo Vintage?

Nästan alla platser för 2020 är reserverade. Men kontakta oss och vi ser vad vi kan göra.

Vi kan ta resevations för sommaren 2021 om du vill vara säker på att få en marknadplats då.

Bokning av plats och ev frågor sker till info@bigwheels.info